Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav

Minister za infrastrukturo in prostor je izdal pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, ki določa zahteve za vgradnjo kurilnih, dimovodnih in pripadajočih prezračevalnih naprav v stavbe ali njene dele.