Predlog standardov Komisije za izboljšanje kakovosti pripravništva

Evropska komisija je predlagala smernice, ki bodo pripravnikom omogočale pridobitev visokokakovostnih delovnih izkušenj pod varnimi in poštenimi pogoji ter večje možnosti za kakovostno zaposlitev.