Program »Mentorstvo za mlade«

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavlja Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«. Namen javnega povabila je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in starejših delavcev.