Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2014

Občina Ajdovščina je objavila vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014.