Študentsko delo bo še naprej pomemben institut na trgu dela

Kljub določenim zlorabam in negativnim posledicam teh zlorab na trgu dela ministrstvo meni, da je mogoče obstoječi institut študentskega dela v sodelovanju s predstavniki mladih ter socialnimi partnerji prilagoditi, tako da bo študentom ob že navedenih pozitivnih učinkih zagotavljal višjo stopnjo pravne, socialne in ekonomske varnosti, ne da bi za doseganje tega študentsko delo bodisi administrativno ali stroškovno preobremenili.