Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju

Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. novembra 2013 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-A).