Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:
• prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
• izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
• založniški, filmski in video projekti.