Predavanje mag. Irene Deželak-Koper

Kako lahko sami uplivamo na dobro usklajenost zasebnega in poklicnega življenja.