Evropski mladinski forum predstavil ključna sporočila predstavnikom držav članic, odgovornim za mladinsko politiko

22. januarja je na povabilo grškega Predsedstva Svetu EU, Evropski mladinski forum predstavil ključna sporočila Delovni skupini za mladino, ki jo sestavljajo predstavniki držav članic, odgovorni za mladinsko politiko.