Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016

Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016, ki jih izvajajo nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji, ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada Republike Slovenije in izvajalci negospodarskih javnih služb v Republiki Sloveniji. V okviru predmeta javnega razpisa se razpisujejo tri vsebinska področja: (A) varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda; (B) skrb za dobrobit otrok; (C) krepitev vloge žensk.