Razpis za pridobitev statusa trener / trenerka MSS

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) že štiri leta deluje Bazen trenerjev MSS. Ker ga želijo ohranjati vitalnega, skrbeti za njegov kontinuiran in dolgoročni razvoj, dvigovati kvaliteto neformalnega izobraževanja v Sloveniji in hkrati povečati nabor različnih znanj, objavljajo nov razpis za pridobitev statusa trener / trenerka MSS in s tem članstvo v Bazenu trenerjev MSS.