Razpis za vpis na študijske programe 2014/15

Razpis za vpis na dodiplomske in podiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2014/2015 – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi.