Zavod za zaposlovanje eden od izvajalcev ukrepov Jamstva za mlade

Vlada RS je sprejela program Jamstvo za mlade, s katerim bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.