Sprememba koledarja poklicne mature – zimski izpitni rok

Zaradi izrednih vremenskih razmer sta Državni izpitni center in Državna komisija za poklicno maturo sprejela odločitev, da se pisanje pisnih izpitov zimskega izpitnega roka poklicne mature v tem tednu prekliče.
Pisni izpiti prvega, drugega in tretjega predmeta poklicne mature se bodo pisali po naslednjem razporedu: