Umivajte si zobe na zdrav način!

Da bi zadovoljili zahteve potrošnikov po zdravi zobni pasti, so proizvajalci začeli izdelovati zobno pasto brez fluorida, tj. zobno pasto, ki ne vsebuje škodljivega (čeprav v neškodljivih odmerkih) natrijevega fluorida.