Nadomeščanje dni pouka, odpadlih zaradi vremske ujme

Na spletišču ministrstva za izobraževanje je z dne 6. 2. 2014 objavljena okrožnica o nadomeščanju dni pouka, ki so odpadli zaradi vremenske ujme (pdf).