Prva številka E-biltena Parade učenja

E-bilten Parade učenja (PU) je glasilo projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2012–2014 v Sloveniji.
Vabljeni k branju prve številke E-biltena Parade učenja, v kateri povzemajo ključne vidike PU 2013.