Razpisi za vpis v javnoveljavne visokošolske štud. prog. v RS na javnih in zasebnih zavodih

Vlada RS je na svoji seji dne 30. 1. 2014 sprejela Sklep o soglasju k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2014/2015 – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi (sklep (pdf), priloga (pdf)).
VŠ prijava za vpis se bo za dodiplomski študij odprla 5. 2. 2014.