Vzročni primer: “Kako želimo živeti v Evropi?”

Na spletišču eTwinning je z dne 4. 2. 2014 objavljena novica o novem vzorčnem primeru projekta, ki je nekoliko drugačen od ostalih: namesto, da bi predstavil zamisel za nek projekt, nudi vrsto navodil za aktivnosti, ki so primerne za različne starostne skupine.