Evropski in mednarodni mladinski projekti

S 1. januarjem 2014 je v veljavi novi program Erasmus+, ki je pod svojim okriljem združil vse dosedanje programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje.