Objavljena poziva Snovalec in T-lab Snovalec

Obveščamo vas, da je javna agencija SPIRIT Slovenija, sektor za turizem, objavila dva poziva, s katerima želimo pomagati pri uresničevanju inovativnih projektov s področja turizma.