Predlog novega zakona o študentskem delu ukinja študentsko delo v nevladnih organizacijah

CNVOS sporoča, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pripravil predlog zakona o študentskem delu, s katerim se prepoveduje študentsko delo pri delodajalcu, ki ima manj kot šest zaposlenih. Ker velika večina NVO te kvote ne dosega, študentsko delo pri njih ne bi bilo več mogoče