Razstava in modna recija “Ples v maskah”

Razstava, modna revija Klekljarska sekcija »Ribice« S.K.D. Lipa, Bazovica. Prva slovenska klekljarska skupina na tržaškem zamejskem ozemlju je nastala v mesecu oktobru leta 2000.