Spremenjen in dopolnjen Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc

10. 2. 2014 je pričel veljati spremenjen in dopolnjen Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah.