Svet za študentska vprašanja podpira predlog ZViS

Člani Sveta Vlade RS za študentska vprašanja so na seji v ponedeljek 10. februarja obravnavali predlog novega zakona o visokem šolstvu. Vsi prisotni so se strinjali, da je predlog zakona o visokem šolstvu korak v pravo smer, saj je celostna in sistemska ureditev področja nujna. Zato so podprli umestitev predloga v vladno in parlamenatrno proceduro.