Ajdovski šolarji v Bristolu ‘Z roko v roki za lepši svet’

Z novo zakonodajo se je tudi ajdovska občina podala na pot k bolj ekološkemu načinu življenja. Menjava uličnih svetilk, ki povzročajo manj svetlobnega onesnaževanja, ureditev mnogih ekoloških otokov, smetnjaki za biološko razgradljive odpadke, ki so jih v dar dobila vsa gospodinjstva in druge akcije, so majhni in hkrati veliki koraki, ki prebivalcem omogočajo in jih osveščajo o bolj ekološkem načinu življenja. Občinski upravi in službam se učenci in učitelji OŠ Danila Lokarja zahvaljujemo za vse, kar so že storili (in še bodo) v tej smeri.