Izvažamo zahodni način življenja in zahodne bolezni

vetovna zdravstvena organizacija (WHO) je objavila nove napovedi o širjenju rakavih bolezni v svetu, ki merljivo dokazuje, da je zahodni model življenja in zdravja zgrešen.
V obdobju naslednjih 10 let se bo, po napovedih WHO, stopnja obolevnosti za rakom povečala za več kot 25 %. Večina novo obolelih se pričakuje v deželah v razvoju, ki se hitro razvijajo pod zahodnim vplivom.