Mobilni in spletni bonton

Mladi panelisti iz projekta Telefon Mladi mladim so izdelali Mobilni in spletni bonton, ki osvešča mlade o tveganih vedenjih pri uporabi mobilnih in spletnih orodij. Bonton je izšel na plakatu in zloženki, dostopen pa je tudi na spletnih straneh in družabnih omrežjih Zavoda MISSS, Telefona Mladi mladin in projekta varne rabe interneta Safe.si.