Objavljen poziv za člane Nakvis

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) poziva študente k prijavi za usposabljanje za člane skupin strokovnjakov pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), ki bodo sodelovali pri presojah (akreditacijah in evalvacijah) visokošolskih in višješolskih zavodov v Sloveniji.