SANACIJA DREVES PO ŽLEDOLOMU februarja 2014

Pa si poglejmo, kaj storiti s polomljenimi in poškodovanimi drevesi: