Obvestilo o uvedbi KLASIUS-a

Zavod RS za zaposlovanje je pri evidentiranju izobrazbe pričel uporabljati KLASIUS.