Razpis za pripravništvo ECML

European Centre for Modern Languages deluje na področju jezikovne politike ter spodbuja inovativne pristope k učenju in poučevanju sodobnih jezikov. Ponuja 6-mesečno pripravništvo v Grazu, s pričetkom v juliju.