Poslovni načrt Zavoda za 2014 bo omogočil nove zaposlitve na projektih

V ponedeljek, 24. februarja 2014 je bila v veliki sejni sobi Centralne službe ZRSZ v Rožni dolini 15. redna seja Sveta zavoda. Člani in članice Sveta zavoda so sprejeli Poslovni načrt za leto 2014.