Razpis za štipendije Likarjevega sklada

Likarjev sklad razpisuje štipendije za študij na Tehniški Univerzi München (TUM) za šolsko leto 2014/2015. Štipendije so namenjene vsem študentom Univerze v Ljubljani za celotno področje inženirskih znanosti na TUM.