Kemik v razvojno-analitskem laboratoriju

Lek farmacevtska družba d.d. razpisuje 2 delovni mesti študentom zaključnega letnika FKKT – smer kemija-smer analizna kemija. Rok za prijavo je 14. 3. 2014.