Javni razpis za podelitev občinskih priznanj

Rok za oddajo predlogov je torek, 18.3.2014, do 15. ure.