Možnost brezplačnega oglaševanja v organizacijah

Mreža nevladnih organizacij s področja športa in rekreacije v sklopu projekta “Gibalna aktivnost za zdravje – GAZZ” pripravlja katalog nevladnih organizacij, športnih društev in zavodov, ki izvajajo programe promocije zdravja ter športnih in gibalnih aktivnosti za podjetja in druge organizacije. Katalog bodo posredovali delodajalcem, da bodo lahko izbrali sebi najprimernejšo nevladno organizacijo, ki se ukvarja s promocijo zdravja in gibalnimi aktivnostmi na delovnem mestu.