Erasmus+: MvA: Prvi prijavni rok podaljšan do ponedeljka, 24. marca 2014!

Zaradi težav, povezanih s Portalom za udeležence, s katerimi so se v zadnjem času soočale organizacije prijaviteljice, se je Evropska komisija odločila podaljšati prvi prijavni rok do 24. marca 2014 do 12. ure. Sprememba velja za projekte mobilnosti v okviru Ključne akcije 1. Vse tehnične težave so sedaj odpravljene, zato prijavitelje pozivamo, da dokončajo svoje prijavne postopke.