Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij, projektov inovacij in zagona novih podjetij v Primorskem tehnološkem parku v letu 2014

Rok: Javni razpis je odprt do 24. 3. 2014, do 15. ure.