Dnevi odprtih vrat Instituta »Jožef Stefan«, Ljubljana

Datum: od 24. do 28. marca 2014
Kraj: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, Ljubljana