Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in pomoč čebelarjem začetnikom bo objavljen predvidoma 28. marca

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča čebelarje, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 28. 3. 2014, objavljen javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2014. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 270.114 evrov.