1. razpis za sofinanciranje študentskih projektov 2014

Razpis zajema sofinanciranje študentskih projektov s področij izobraževanja, kulture, sociale, zdravstva, športa okoljskih dejavnosti, mednarodnega sodelovanja in založništva.
Projekti se morajo začeti izvajati med 25. aprilom 2014 in 31. marcem 2015 ter se končati najkasneje 31. marca 2015, pri čemer lahko med začetkom in zaključkom projekta mine največ 6 mesecev. Rok prijave: 31. 3. 2014