Nova višina prispevkov za samozaposlene

Višina prispevkov za samozaposlene se je spremenila, saj se je 31. januarja minimalna plača uradno povišala za 5,49 EUR, tako da v letu 2014 znaša 789,15 EUR.
Zavarovalna osnova se določi glede na doseženi dobiček in obračunane prispevke v preteklem letu. Nova višina prispevkov za samozaposlene so dostopne tukaj.