Postani mladi (globalni) zagovornik in ukrepaj zdaj!

Sloga v sodelovanju z Zavodom Voluntarjat ponuja priložnost za mlade v Sloveniji, da postanejo del evropske mreže globalnih zagovornikov. V ta namen bo organizirano 4-dnevno srečanje v Bruslju, kjer bodo mladi deležni usposabljanj na različne aktualne globalne teme in načrtovali različne aktivnosti za mlade ter sodelovali pri vseevropski kampanji za večjo socialno in ekonomsko pravičnost v svetu. Prijavijo se lahko mladi steri od 18 do 30 let, rok prijave pa je 31. 3. 2014.