Razpis za mladinskega delegata OZN

Mladinski svet Slovenije (MSS) letos prvič objavlja razpis za mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov (OZN). Namen razpisa je spodbujanje participacije mladih na mednarodni ravni in prenosa dobrih praks iz drugih držav z že vzpostavljenim institutom mladinskega delegata pri OZN v Slovenijo.
Rok prijave: 31. 3. 2014