Objava projektov »PKP«

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavlja predlog izbranih projektov po prijaviteljih na Javnem razpisu po kreativni poti do praktičnega znanja, ki je bil objavljen Uradnem listu Republike Slovenije št. 94/2013, dne 15. 11. 2013. Operacija »Po kreativni poti do praktičnega znanja« se izvaja v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.