Primorski tehnološki park: Tekmovanje POPRI

Primorski tehnološki park organizira tekmovanje POPRI že 9. leto. Tekmovanje je namenjeno osnovnošolcem, srednješolcem in študentom, ki skozi šolsko/študijsko leto razvijajo podjetniške ideje in izdelujejo inovativne izdelke ter raziskujejo konkretne probleme ljudi, podjetij in družbe.

Njihove izdelke in projekte pregleda in ovrednoti na podlagi vnaprej določenih meril strokovna komisija. Sodelovanje članov komisije je prostovoljno in brezplačno.

Želimo vas
povabiti k sodelovanju v strokovni komisiji, ki bo ocenjevala izdelke
oziroma projekte. Ocenjevanje je predvideno v dveh fazah:

         
Ocenjevanje pisnih izdelkov v času 01.04.2014:
Pisne izdelke in ocenjevalna merila pošljemo ocenjevalcem po e-pošti. Vsak ocenjevalec bo prejel
ca. 5 pisnih izdelkov v oceno. Predviden obseg dela na ocenjevalca je
približno ena ura.

         
Udeležba na ustnem zagovoru, ki bo predvidoma 3.4.2014 od 13.-16. ure: Ocenjevalo se bo ustne predstavitve izbranih finalistov.
Zagovori bodo potekali v Primorskem tehnološkem parku.

Vljudno vas prosim, da
mi vašo odločitev sporočite čim prej, saj se je tik pred zdajci, zaradi
velikega števila prispelih projektov pojavila potreba po dodatnih članih
strokovne komisije.

Za dodatna pojasnila in predloge
sem vam na voljo T: +386 5 393 24 51 oz.
E: maja.rajer@primorski-tp.si.