Verjetnost okužbe z virusom HIV skorajda nična, če je vaš partner oz. partnerica na protiretrovirusni terapiji

Marca je v Bostonu potekala 21. redna konferenca o retrovirusnih in oportunističnih okužbah. Na konferenci so bili med drugim predstavljeni tudi predhodni izsledki študije PARTNER, s katero znanstveniki in znanstvenice skušajo dognati, kakšna je verjetnost prenosa virusa HIV s HIV-pozitivnega partnerja na HIV-negativnega partnerja.