Objava razpisa za izbiro raziskovalnih projektov CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«

Ljubljana, 3. 3. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse zainteresirane, da je objavljen Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014 (Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014). Prijava na javni razpis se izpolni in odda na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS najkasneje do torka, 8. 4. 2014 do 12. ure.