Z Zaposli me plus do zaposlitve 1000 brezposelnih oseb

S tem programom omogočamo delodajalcem subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev:
-brezposelnih starejših od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
-invalidov,
-dolgotrajno brezposelnih oseb (to pomeni, da so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev),
-so prijavljene na Zavodu vsaj 6 mesecev in izhajajo iz območij z višjo stopnjo brezposelnosti,
-pripadniki etnične manjšine Romov.
Njihovo zaposlitev morajo delodajalci ohraniti najmanj eno leto. Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2014.